Αναλαμβάνουμε τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και την κατάθεση αιτήσεων που αφορούν:

  • χορήγηση σύνταξης γήρατος
  • ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο
  • χορήγηση έκτακτων αποζημιώσεων ή στεγαστικής συνδρομής λόγω φυσικών καταστροφών

Παράλληλα, μεριμνούμε για την ενημέρωση σας και αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων που αφορούν όλα τα βασικά επιδόματα.
Ενδεικτικά διεκπεραιώνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τα εξής επιδόματα:

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Αφορά την επιδότηση της δαπάνης θέρμανσης κάθε νοικοκυριού. Από το 2020 επιδοτείται πλέον όχι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και το φυσικό αέριο , το υγραέριο και τα ξύλα (σε οικισμούς έως 2500 κατοίκους).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κ.Ε.Α)

Πρόκειται για ένα προνομιακό πρόγραμμα αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, απευθυνόμενο σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλά εισοδήματα.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Έχει τεθεί σε ισχύ για κάθε παιδί που γεννιέται από 1/1/2020, με σκοπό την ενίσχυση της οικογένειας.
Καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις μετά την επιτυχή υποβολή και έγκριση της αιτήσεως.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ

Θεσπίστηκε την 1/1/2018 και αντικατέστησε το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων - Πολύτεκνων.
Καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τα εξαρτώμενα τέκνα και το λεγόμενο "ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα".

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Προνομιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.
Για την χορήγηση του απαιτείται η προβλεπόμενη δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού συμβολαίου (ΑΑΔΕ).
Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για όλο το χρονικό διάστημα χορήγησης του επιδόματος.

info@accountings.gr 6976247928 - Λογιστής για Τρίκαλα Καρδίτσα Κατερίνη Βόλο Πήλιο
λογιστικό γραφείο