Το Accountings.gr αναλαμβάνει τη σύνταξη και υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες. Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης “Πόθεν Έσχες” είναι η υποχρέωση ενός φυσικού προσώπου να δηλώσει και να δικαιολογήσει τα εισοδήματα του και εν γένει τα περιουσιακά του στοιχεία. Αφορά ορισμένους μόνο φορολογουμένους που κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις όπως:

  • βουλευτές
  • υπουργούς
  • προέδρους κομμάτων
  • γεν. γραμματείς υπουργείων και περιφερειών
  • περιφερειάρχες
  • δημάρχους
  • προέδρους νομικών προσώπων
  • μέτοχους εταιρειών που ασχολούνται με την ενημέρωση (τηλεόραση - τύπος)
  • προέδρους και μέλη επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών για κρατικές προμήθειες

Στη δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης δηλώνονται τα περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου τη συγκεκριμένη στιγμή υποβολής της δήλωσης, η οποία οφείλει να υποβληθεί μέσα σε 90 ημέρες από τη στιγμή που κάποιος καταλαμβάνει μια θέση που απαιτεί να γίνει αυτή η διαδικασία.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποβολής εκπρόθεσμης, ελλιπούς ή ανακριβούς δηλώσεως προβλέπεται η επιβολή οικονομικών και ποινικών κυρώσεων.

info@accountings.gr 6976247928 - Λογιστής για Τρίκαλα Καρδίτσα Κατερίνη Βόλο Πήλιο
λογιστικό γραφείο